Přihláška na seminář | Aktuální paragrafy
Přihláška na seminář       

Název semináře:  
Termín konani:  
Účastnický poplatek:  
.

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%. Pokud je u daného semináře v nabídce i jeho videozáznam, vztahuje se na jeho zakoupení sleva 20 % ze základní ceny. Při objednání videozáznamu pro 3 účastníky, má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!


Jména přihlašovaných účastníků
        Titul před:       Jméno:       Příjmení:       Titul za:              .Telefon:
E-mailová adresa pro potvrzení přihlášky:
E-mailová adresa pro zaslání faktury:
Organizace:
Ulice a číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Poznámka:
Datum úhrady: Platba až na základě námi vystavené faktury po uskutečnění semináře!


Přihláška na seminář je závaznou objednávkou. Bezplatně je možné přihlášku zrušit pouze písemně do tří dnů před konáním semináře. V případě pozdějšího zrušení přihlášky, nebo pokud se přihlášený účastník semináře nezúčastní, je organizace povinna uhradit plnou výši účastnického poplatku. Organizace může kdykoli na seminář přihlásit náhradního účastníka.