Seznam seminářů
videozáznam z 4. června 2020
videozáznam z 22. září 2020
videozáznam z 23. září 2020
videozáznam z 24. září 2020
videozáznam z 6. října 2020
videozáznam z 8. října 2020
POSTUPY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ V ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU - KROK ZA KROKEM
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 13. dubna 2021
VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZMĚNY DALŠÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2021
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 20. dubna 2021
Datum konání: 27. dubna 2021
NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH účinná od 1. 1. 2021
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 29. dubna 2021
LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 4. května 2021
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 6. května 2021
NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 11. května 2021
ODPISOVÁNÍ, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 13. května 2021
HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 18. května 2021
ČESKÝ JAZYK V PRÁVNÍ PRAXI
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 20. května 2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 25. května 2021
KONTROLNÍ ŘÁD A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 27. května 2021
PRÁVNÍ ARGUMENTACE (včetně modelových příkladů)
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 1. června 2021
NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 3. června 2021
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 8. června 2021
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 10. června 2021
REGISTR SMLUV ÚČELNĚ
Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU
Datum konání: 7. října 2021