Přihlašování na semináře


Přihláška na prezenční seminář


Název semináře:  

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH a činí 2 388 Kč.


Jména přihlašovaných účastníkůPřidat další řádek

Adresa objednavatele
Kontakt na objednavatele


Datum úhrady: Platba až na základě námi vystavené faktury po uskutečnění semináře!Přihláška na seminář je závaznou objednávkou. Bezplatně je možné přihlášku zrušit pouze písemně do tří dnů před konáním semináře. V případě pozdějšího zrušení přihlášky nebo pokud se přihlášený účastník semináře nezúčastní, je objednavatel povinen uhradit plnou výši účastnického poplatku. Objednavatel může kdykoli na seminář přihlásit náhradního účastníka.