FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - PRAKTICKÁ CVIČENÍ


Videozáznam z 22. září 2020
LEKTOR:
Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.

V současnosti lektorka pracuje na Ministerstvu financí, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu. Má zkušenosti s výkonem interního auditu ve veřejné správě. Věnuje se vědeckovýzkumné činnosti v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému, kterou rozvíjí i v rámci publikační činnosti. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v oblasti finančního řízení, vnitřního řídicího a kontrolního systému, finančního práva a rozpočetnictví.


ODBORNÝ PROGRAM:

1) Legislativní úprava a hlavní cíle finanční kontroly
2) Jak nastavit řízení rizik v orgánech veřejné správy
3) Praktická cvičení z nastavení řídicí kontroly
4) - jak vytvořit vnitřní předpis
5) - jak nastavit odpovědnost a proces schvalování
6) - na co si dát pozor při výkonu řídicí kontroly
7) Praktická cvičení z procesu finanční kontroly
8) - jak plánovat kontrolu a interní audit
9) - jak vytvářet kvalitní protokoly a auditní zprávy
10) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Na základě své přihlášky obdržíte e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!

Objednat videozáznam semináře