HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM PODLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY


Videozáznam z 23. září 2020
LEKTOR:
JUDr. Dagmar Tyšerová

vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu Ministerstva financí


ODBORNÝ PROGRAM:

1) Exkurz do vybraných právních předpisů, upravujících hospodaření a nakládání se státním majetkem
2) Nabývání majetku do vlastnictví státu
3) Náležitosti výběrových řízení při zcizování státního majetku
4) Uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
5) Metodický materiál Ministerstva financí k žádostem o poskytnutí schválení a předchozího souhlasu k majetkovým dispozicím podle zákona o majetku státu, účinný od 1. října 2019
6) Dotazy, diskuse, příklady z praxe


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Na základě své přihlášky obdržíte e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!


Objednat videozáznam semináře