HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM PODLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

LEKTOR: JUDr. Dagmar Tyšerová
vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu Ministerstva financí


TERMÍN: videozáznam z 23. září 2020


DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodin


ODBORNÝ PROGRAM:

1) Exkurz do vybraných právních předpisů, upravujících hospodaření a nakládání se státním majetkem
2) Nabývání majetku do vlastnictví státu
3) Náležitosti výběrových řízení při zcizování státního majetku
4) Uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
5) Metodický materiál Ministerstva financí k žádostem o poskytnutí schválení a předchozího souhlasu k majetkovým dispozicím podle zákona o majetku státu, účinný od 1. října 2019
6) Dotazy, diskuse, příklady z praxeVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře