REGISTR SMLUV – ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ KLÍČOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ


Videozáznam z 24. září 2020
LEKTOR:
Mgr. Martin Kraus

Právník. Informační a komunikační technologie. Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti. Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


CÍL:

Seminář si za cíl klade předat zkušenosti z oblasti aplikace podstatných náležitostí pro registr smluv. K tomu patří seznámení účastníků s vývojem praxe a legislativy v oblasti uveřejňování smluv v registru smluv. Základem této agendy je správná aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a dalších právních předpisů. Účastníci si připomenou jednak základní požadavky na uveřejňování smluv, ale také se dozvědí, jaké novinky přinesla nová právní úprava a jak se vyvíjejí mezioborové názory na aplikaci jednotlivých institutů. Krok po kroku bude probráno uveřejnění smlouvy včetně znečitelnění informací, které se neuveřejňují, a vyplnění metadat s upozorněním na často se opakující chyby. Pozornost bude také věnována situacím, které nastávají při nesprávném uveřejnění smlouvy. Bude vysvětleno, co v takových případech činit, jakož i na co se zaměřit v rámci kontroly plnění povinností.

OSNOVA:

- Stěžejní náležitosti pro správné uveřejnění smlouvy a vyplnění metadat
- Změny v novelách a metodických dokumentech
- Odstranění negativních následků neuveřejněné smlouvy nebo chybně vyplněných metadat
- Oprava smlouvy a metadat
- Aplikace ochrany osobních údajů a obchodního tajemství
- Systém kontroly a odpovědnosti
- Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 6 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Na základě své přihlášky obdržíte e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!


Objednat videozáznam semináře