HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S DOČASNĚ A TRVALE NEPOTŘEBNÝM MAJETKEM STÁTU

Je možné, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru nebude moci seminář proběhnout prezenční formou.
V takovém případě se seminář uskuteční bez fyzické účasti, a vy si můžete objednat jeho VIDEOZÁZNAM.
Účastník si může kdykoli vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením videozáznamu!LEKTOR: JUDr. Dagmar Tyšerová
vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu
Ministerstva financí


TERMÍN: 18. května 2021


ČAS: 9.00-15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Vymezení pojmu majetek státu
2) Rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku a následné nakládání s tímto majetkem
3) Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku před a po 1. 3. 2016
4) Aktuální metodický materiál, upravující zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb.
5) Dotazy, diskuse, příklady z praxeÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 20. května 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 20. května 2021 do 20. června 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře