HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S DOČASNĚ A TRVALE NEPOTŘEBNÝM MAJETKEM STÁTU

LEKTOR: JUDr. Dagmar Tyšerová
vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu
Ministerstva financí


TERMÍN: videozáznam z 18. května 2021


DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodin



ODBORNÝ PROGRAM:

1) Vymezení pojmu majetek státu
2) Rozhodnutí o dočasné nepotřebnosti majetku a následné nakládání s tímto majetkem
3) Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku před a po 1. 3. 2016
4) Aktuální metodický materiál, upravující zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb.
5) Dotazy, diskuse, příklady z praxe



VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 20. června 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!




Zakoupit videozáznam semináře