NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Je možné, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru nebude moci seminář proběhnout prezenční formou.
V takovém případě se seminář uskuteční bez fyzické účasti, a vy si můžete objednat jeho VIDEOZÁZNAM.
Účastník si může kdykoli vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením videozáznamu!LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek
Odbor správní, Ministerstvo vnitra,
zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů,
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichTERMÍN: 3. června 2021    ČAS: 9.00-15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1) Vady a jejich dopad na rozhodnutí
2) Nicotnost rozhodnutí – důvody nicotnosti a prohlášení nicotnosti
3) Odvolací řízení – odvolání (odvolání z pohledu účastníka řízení a z pohledu úřední osoby), postup správního orgánu prvního stupně, rozhodnutí o odvolání, právní moc rozhodnutí
4) Rozklad
5) Přezkumné řízení – důvody přezkumu, podnět k přezkumu, příslušnost k přezkumu, rozhodnutí v přezkumném řízení, zkrácený přezkum
6) Obnova řízení – důvody povolení obnovy řízení, nové rozhodování ve věci
7) Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu
8) Stížnost – vyřizování stížnosti, přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9) Dotazy a diskuse.ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 5. června 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 5. června 2021 do 5. července 2021 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!
Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře