NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek
Odbor správní, Ministerstvo vnitra,
zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů,
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichTERMÍN: videozáznam z 3. června 2021    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1) Vady a jejich dopad na rozhodnutí
2) Nicotnost rozhodnutí – důvody nicotnosti a prohlášení nicotnosti
3) Odvolací řízení – odvolání (odvolání z pohledu účastníka řízení a z pohledu úřední osoby), postup správního orgánu prvního stupně, rozhodnutí o odvolání, právní moc rozhodnutí
4) Rozklad
5) Přezkumné řízení – důvody přezkumu, podnět k přezkumu, příslušnost k přezkumu, rozhodnutí v přezkumném řízení, zkrácený přezkum
6) Obnova řízení – důvody povolení obnovy řízení, nové rozhodování ve věci
7) Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu
8) Stížnost – vyřizování stížnosti, přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9) Dotazy a diskuse.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání své přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře