POSTUPY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ V ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU - KROK ZA KROKEM

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: Mgr. Ing. Jan Strakoš
V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra (specializace na přestupkovou agendu - rozhodovací, kontrolní a metodická činnost). V roce 2018 byl předsedou pracovní skupiny MV při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku a členem pracovní skupiny pro implementaci nařízení GDPR v MV; do konce r. 2019 byl zároveň odborným garantem pro správní činnost při přestupkovém řízení ve věci přestupků proti pořádku ve státní správě, v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku a v letech 2013-2014 byl rovněž předsedou Komise pro projednávání přestupků městské části Praha-Zbraslav.
Od 1. 1. 2020 působí jako vedoucí oddělení správních činností na Ministerstvu průmyslu a obchodu a je předsedou pracovní skupiny při správě živnostenského podnikání. Mimo uvedené se od r. 2017 pravidelně účastní zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Po celou dobu své praxe se specializuje na správní řízení, především na správní trestání. Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem IVS Praha, spoluautorem skript „Základy správního trestání“, „Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb.“, „VÁDEMÉKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PŘESTUPKŮM. Vypracované otázky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ a autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích. Publikuje v časopisech Správní právo a Veřejná správa a zajímá se o oblast informačních a komunikačních technologií, zejména o problematiku informačních systémů veřejné správy, elektronických důkazů a kybernetické bezpečnosti.TERMÍN: 4. listopadu 2021


ČAS: 9.00-15.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1) Uvedení do procesní části zákona č. 250/2016 Sb.
2) Definice správních orgánů a jejich postupů před zahájením řízení o přestupku
3) Zahájení řízení o přestupku
4) Vydání rozhodnutí a opravné prostředky
5) Zvláštní typy řízení
6) DiskuseCÍL:

Seminář si klade za cíl veřejnost seznámit s procesní částí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Vzhledem k tomu, že výklad jednotlivých ustanovení je precizován na řadě praktických příkladů a recentní judikatury, je vhodný především pro již praktikující úředníky nebo právníky z různých oblastí veřejné správy, zabývající se právě přestupkovou problematikou.
Seminář je koncipován tak, aby si posluchač osvojil předmětnou problematiku dokonale, případně si prohloubil své již nabyté znalosti. V rámci něj jsou vysvětleny jednotlivé kroky správních orgánů před i po zahájení řízení a subsidiarita správního řádu v řízení o přestupku.
V rámci kurzu je možno podrobněji diskutovat také na téma zvláštní úpravy a jejího vztahu k přestupkovému zákonu.ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 6. listopadu 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 6. listopadu 2021 do 6. prosince 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře