VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZMĚNY DALŠÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2021

LEKTOR: Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Vysokoškolský učitel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
Členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
Autorka a spoluautorka monografií a učebnic z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení;
Autorka komentářů k zákoníku práce;
Lektorka se autorsky podílela na tvorbě novel zákoníku práce.TERMÍN: 30. září 2021


ČAS: 9.00-14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL SEMINÁŘE:
Seznámit podrobně účastníky s obsahem připravované novely zákoníku práce, s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů, zkušenostmi s jejich uplatňováním v praxi a s nejnovější judikaturou ve věcech pracovněprávních.


OBSAH SEMINÁŘE:

Obsah novely zákoníku práce s účinností od 1.7.2020 (účinnost některých ustanovení od 1.1. 2021)
- Změna úpravy výpovědi zaměstnance z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
- Nová úprava skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa
- Nová koncepce úpravy (výpočtu) dovolené
- Změna povinnosti zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu)
- Nová úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích
- Návrh zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa (jobsharing)
- Změny výše náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání
- Rozšíření odměny za práci na všechny povinné složky mzdy nebo platu vyplácené pracovníkům vysílaným v rámci nadnárodního poskytování služeb
- Nově stanovená kritéria v souvislosti s přechodem práv a povinností v pracovněprávních vztazích

Nová úprava rodičovského příspěvku a související změny v čerpání rodičovské dovolené

Aktuální změny souvisejících pracovněprávních předpisů (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

METODY:
Výklad, modelové příklady, případy z praxe, prezentace s aktuální judikaturou


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 2. října 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet. Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 2. října 2021 do 2. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!
Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře