ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ

LEKTOR: JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR
místopředseda Legislativní rady vlády
bývalý ministr spravedlnostiTERMÍN: 12. října 2021ČAS: 9.00-15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1) Zákon o státní službě

2) Dosavadní legislativní vývoj zákona, důvody jeho změn a možný další vývoj


3) Jednotlivé instituty zákona:

- Služební úřady
- Státní zaměstnanci
- Obory služby
- Služební předpisy
- Služební orgány včetně služeb. míst představených; atypické služeb. orgány
- Výběrová řízení
- Úřednická zkouška
- Změny služebního poměru
- Skončení služebního poměru
- Práva státních zaměstnanců
- Příkazy k výkonu služby
- Kárná odpovědnost a výjimky z ní
- Služební hodnocení
- Odměňování státních zaměstnanců
- Informování státních zaměstnanců, rada státních zaměstnanců
- Řízení ve věcech služby
- Smírčí řízení
- Zastupování člena vlády
- Použití pracovního poměru na služebním místě
- Další aktuální otázky aplikace zákona o státní službě

4) Dotazy a diskuse (průběžně)ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 690 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na seminář