LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády


TERMÍN: videozáznam z 19. října 2021


DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1. Legislativa a legislativní proces.
2. Legislativní pravidla vlády – forma, závaznost, obsah, účel.
3. Příprava návrhů právních předpisů a jejich projednání – připomínkové řízení, legislativní orgány vlády.
4. Obecné požadavky na obsah návrhu právního předpisu – věcný záměr zákona, zákon/zákonné opatření Senátu, nařízení vlády, vyhláška.
5. Legislativní proces ve zvláštních případech.
6. Legislativně technické požadavky.
7. Terminologie a normativní povaha.
8. Členění právních předpisů, nadpisy, úvodní věty.
9. Definice pojmu a legislativní zkratka.
10. Odkazy a poznámky pod čarou.
11. Citace jiných právních předpisů.
12. „Obdobné“ a „přiměřené“ používání ustanovení právních předpisů, výčet v právním předpise.
13. Zmocňovací, zrušovací a přechodná ustanovení.
14. Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti.
15. Novely právních předpisů, nepřímé novely.
16. Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 21. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře