LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády
pověřen řízením Sekce legislativní rady vládyTERMÍN: 19. října 2021


ČAS: 9.00-15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1. Legislativa a legislativní proces.
2. Legislativní pravidla vlády – forma, závaznost, obsah, účel.
3. Příprava návrhů právních předpisů a jejich projednání – připomínkové řízení, legislativní orgány vlády.
4. Obecné požadavky na obsah návrhu právního předpisu – věcný záměr zákona, zákon/zákonné opatření Senátu, nařízení vlády, vyhláška.
5. Legislativní proces ve zvláštních případech.
6. Legislativně technické požadavky.
7. Terminologie a normativní povaha.
8. Členění právních předpisů, nadpisy, úvodní věty.
9. Definice pojmu a legislativní zkratka.
10. Odkazy a poznámky pod čarou.
11. Citace jiných právních předpisů.
12. „Obdobné“ a „přiměřené“ používání ustanovení právních předpisů, výčet v právním předpise.
13. Zmocňovací, zrušovací a přechodná ustanovení.
14. Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti.
15. Novely právních předpisů, nepřímé novely.
16. Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 690 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 21. října 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 21. října 2021 do 21. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře