Seminář zrušen!


Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: Ing. Petr Fík
Odborník v oblasti ochrany utajovaných informací a administrativní bezpečnosti podílející se na přípravě příslušných resortních norem a s dlouholetou praxí v manipulaci s utajovanými dokumenty.
Lektor dlouhodobě působil na Národním bezpečnostním úřadu.TERMÍN: 14. října 2021ČAS: 9.00-14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Hlavní principy právních úprav zákona č. 412/2005 Sb., novelizační změny základních ustanovení v ochraně utajovaných informací (pojmy, označení utajovaných informací,…) a v administrativní bezpečnosti

2) Novelizační změny v personální bezpečnosti (při vydání „Oznámení o přístupu k UI stupně utajení VYHRAZENÉ“; při vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení DŮVĚRNÉ a vyšší), zvláštním přístupu a zproštění mlčenlivosti

3) Novelizační změny v průmyslové bezpečnosti (při přístupu podnikatele k UI stupně utajení VYHRAZENÉ a při přístupu k UI stupně utajení Důvěrné a vyšší)

4) Novelizační změny v povinnostech při ochraně utajovaných informací, výkonu státní správy, kontrole NBÚ a přestupcích

5) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 790 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 16. října 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 16. října 2021 do 16. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!Na seminář se nelze přihlásit, protože byl zrušen.