ODPISOVÁNÍ, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU

LEKTOR: RNDr. Ivan BRYCHTA
Daňový poradce od roku 1995, má více jak pětadvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností.
Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.TERMÍN: videozáznam z 21. října 2021DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


- vymezení odpisovaného/neodpisovaného hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí)
- vymezení technického zhodnocení majetku (daňově a účetně)
- definice oprav a údržby vč. ilustrace rozdílu od technického zhodnocení na příkladech a pohledem judikatury
- vstupní cena pro účely odpisování a její určení (rozbor účetního a daňového vymezení)
- účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán)
- daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, daňové odpisové skupiny a postup při zařazování a odpisování majetku, odpis technického zhodnocení prováděný nájemcem a podnájemcem)
- nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování)
- opravy a technické zhodnocení z pohledu zákona o DPH a možnosti nárokovat odpočet DPH na vstupu
- a další

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).
V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 7 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 992 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře