ODPISOVÁNÍ, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU

LEKTOR: RNDr. Ivan BRYCHTA
Daňový poradce od roku 1995, má více jak pětadvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností.
Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.TERMÍN: 21. října 2021ČAS: 9.00-14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)
]CÍL:


Komplexní rozbor problematiky odpisování, oprav a technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, a to se zdůrazněním aktuálních postupů v roce 2020.


OBSAH:


- vymezení odpisovaného/neodpisovaného hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí)
- vymezení technického zhodnocení majetku (daňově a účetně)
- definice oprav a údržby vč. ilustrace rozdílu od technického zhodnocení na příkladech a pohledem judikatury
- vstupní cena pro účely odpisování a její určení (rozbor účetního a daňového vymezení)
- účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán)
- daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, daňové odpisové skupiny a postup při zařazování a odpisování majetku, odpis technického zhodnocení prováděný nájemcem a podnájemcem)
- nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování)
- opravy a technické zhodnocení z pohledu zákona o DPH a možnosti nárokovat odpočet DPH na vstupu
- a další

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).
V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 7 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 23. října 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 23. října 2021 do 23. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře