NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

LEKTOR: JUDr. Vladimíra Sedláčková
V letech 2002 až 2019 působila na odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj v různých pozicích, od roku 2017 jako ředitelka odboru. Zde vykonávala metodickou a legislativní činnost v oblasti veřejného stavebního práva na ústřední úrovni a rovněž se podílela na přípravě legislativy stávajícího i nového stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
V rámci své činnosti se řadu let odborně věnuje zákonům z oblasti veřejného stavebního práva.
Dlouhodobě se také věnuje přípravě úředníků stavebních úřadů na zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, kde dlouhodobě působí též jako zkušební komisařka.
Je dlouholetou členkou představenstva České společnosti pro stavební právo.TERMÍN: 6. října 2021ČAS: 9.00-15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:
Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese nový stavební zákon při povolování, užívání a odstraňování staveb.
Seminář bude rozdělen do pěti samostatných bloků, ve kterých budou posluchači postupně přehledně seznámeni se změnami v otázkách, které stavby se budou v budoucnu povolovat, které úřady je budou povolovat a jakým způsobem.


OBSAH:

1. Přehled změn v organizaci soustavy stavebních úřadů. Rozdělení staveb na drobné - jednoduché – ostatní – vyhrazené, a odlišnosti povolování a užívání staveb podle jejich druhů. Přehled informačních systémů veřejné správy. Postupné nabývání účinnosti nového zákona a přechodná ustanovení na úseku stavebního řádu.

2. Úkony před zahájením řízení – předběžná informace, úkony dotčeného orgánu, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Obecná úprava řízení o povolení záměru (účastníci řízení, náležitosti žádosti a dokumentace, námitky účastníků a připomínky veřejnosti, vyjádření stavebníka, posuzování záměru, změna příslušnosti při nečinnosti, povolení – lhůty pro vydání, náležitosti, platnost).

3. Zvláštní úprava řízení o povolení záměru – povolení záměru EIA, povolení nestavebního záměru, zrychlené řízení, rámcové povolení.

4. Nová úprava řízení o užívání (stavby podléhající kolaudaci, stavební úřady příslušné ke kolaudaci, průběh kolaudačního řízení). Předčasné užívání. Zkušební provoz. Rekolaudace.

5. Odstraňování staveb a terénních úprav. Povolení odstranění stavby. Nařízení odstranění stavby (důvody odstranění, průběh řízení, rozhodnutí o odstranění). Podmínky dodatečné povolení stavby. Opakované řízení a nové povolení.

6. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 690 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 8. října 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy
můžete lektorovi zasílat e-mailem od 8. října 2021 do 8. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny.
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře