POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.LEKTOR: Ing. Miroslava Pýchová

Kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě.
Byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů, mj. novel rozpočtových pravidel.


TERMÍN: 9. listopadu 2021ČAS: 9.00-14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)URŘENO PRO:

pracovníky, kteří poskytují dotace, provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, pro vedoucí a další pracovníky v orgánech veřejné správy a pro žadatele a příjemce dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí.


CÍL:


Seznámit s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole, informace o aktuálních změnách.


OBSAH:

1) Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu.
2) Pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
3) Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákonu č. 218/200 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákonu č. 250/2000 Sb.
4) Obsah rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
5) Změny u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 a od 1.1. 2022.
6) Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od června 2020.
7) Oblasti dotační politiky státu v roce 2021 a 2022.
8) Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na r. 2021 až 2030.
9) Orgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků.
10) Přehled procesní úpravy - práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných.
11) Možnosti kontrolovaného při nesouhlasu se závěry kontroly.
12) Pravidla promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně.
13) Podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotace a jejich oznámení.
14) Dotazy a diskuse.ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 7 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 11. listopadu 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 11. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 992 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!


Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře