PRÁVNÍ ARGUMENTACE (včetně modelových příkladů)

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení a katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy;
prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokátTERMÍN: 30. listopadu 2021


ČAS: 9.00-14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1. Pojem a význam argumentace v oblasti práva.
2. Obecné požadavky na argumentaci. Arg. ad rem contra ad hominem. Arg. ex autoritate. Arg. ad baculum.
3. Argumentace při tvorbě práva a při aplikaci práva. Interpretace jako spojovací most? Mezery v právu a jejich odstraňování.
4. Odlišení skutkových otázek (dokazování) a právních otázek (interpretační postupy).
5. Využití analýzy, syntézy, abstrakce, indukce a dedukce v právní argumentaci.
6. Předmět, funkce a subjekty interpretace.
7. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
8. Metodologie interpretace práva.
9. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
10. Nadstandardní interpretační metody. Argumentace právními principy.
11. Modelové příklady, zejména z oblasti ústavního práva a jeho prostupování právním řádem.
12. Dotazy a diskuse.ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4,5 hodiny.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 2. prosince 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 2. prosince 2021 do 2. ledna 2022 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře