VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

LEKTOR: Mgr. Vladimír Studnička
Vedoucí metodického oddělení Odboru práva veřejných zakázek Ministerstvapro místní rozvoj.
Dlouholetý vedoucí pracovník Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), které je zprostředkujícím subjektem pro operační fondy EU.
Má bohaté zkušenosti s právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek z předvstupních fondů, stejně tak s národními úpravami počínaje z. č. 199/1994, přes zákon 40/2004 Sb., 137/2006 Sb. i s novou právní úpravou, zákonem č. 134/2016. Sb.TERMÍN: videozáznam z 20. října 2021


DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodin


ODBORNÝ PROGRAM:


1) Zákon č. 134/2016 Sb. a veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR)
2) Vymezení předmětu zakázky
3) Předpokládaná hodnota zakázky
4) Zadávací podmínky zakázky
5) Lhůta pro podání nabídek
6) Možná kvalifikace a posouzení kvalifikace
7) Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek
8) Režim a druh výběrového řízení VZMR ve světle pravidel metodik VZMR a Metodického pokynu pro zakázky mimo zákon ve fondech EU (MPZ)
9) Průběh výběrového řízení dle MPZ
10) Uzavření smlouvy na zakázku
11) Změna závazku ze smlouvy na zakázku
12) Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře