NOVELA PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

LEKTOR: Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.
absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
V letech 2011 až 2019 působil na Ministerstvu vnitra a specializoval se především na přestupkové právo.
V období od 1. 1. 2020 do srpna 2021 působil jako vedoucí oddělení správních činností na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se specializoval především na oblast správního trestání podnikajících subjektů.
V srpnu téhož roku byl jmenován do funkce ředitele odboru živností a spotřebitelské legislativy.
Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha, od r. 2021 členem Consumer Policy Network. Zajímá se o správní a trestní právo a právo informačních a komunikačních technologií (v roce 2021 absolvoval mezinárodně uznávaný kurs „Právo informačních a komunikačních technologií“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně).
Na téma přestupkového práva publikuje v časopisech Správní právo a Veřejná správa.
Je autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a rovněž spoluautorem Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům, skript Základy správního trestání anebo Praktického komentáře ke stavebnímu zákonu (zákonu č. 183/2006 Sb.).TERMÍN: videozáznam z 5. dubna 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinANOTACE:


Předmětem semináře je rozbor zákona č. 417/2021 Sb., kterým se s účinností od 1. 2. 2022 mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


OSNOVA:


1) Představení zákona č. 417/2021 Sb. - průběh legislativního procesu a jeho výsledek

2) Změny v hmotněprávní části přestupkového zákona

3) Změny v procesní části přestupkového zákona

4) Změny v zákoně o ČNB, v zákoně o návykových látkách, v zákoně o hospodářské soutěži,
v zákoně o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v zákoně o nemocenském pojištění,
v zákoně o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory,
v trestním zákoníku, v zákoně o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských
produktů a jejím zneužití, v zákoně o zadávání veřejných zakázek a v zákoně o některých přestupcích

5) Diskuse a závěr


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 6. května 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře