OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY

LEKTOR: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
• Poradce pro otevřenost veřejné správy. Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě.
Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Pravidelně přednáší problematiku ochrany osobních údajů, registru smluv, práva na informace, radničních periodik.
• Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů.
• Realizoval implementaci GDPR (Obecného nařízení EU) na úřadu Městské části Praha 6 a pro více než 1000 obcí včetně jejich škol pro Sdružení místních samospráv ČR.
• Podílí se na řešení městského kamerového systému hl. m. PrahyTERMÍN: videozáznam z 21. dubna 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinCO SE NA ŠKOLENÍ NAUČÍTE?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení / GDPR) klade na každou organizaci požadavek samostatně vyhodnotit, zda nakládá s osobními údaji v souladu s Nařízením.
Správce údajů musí také umět to kdykoliv doložit a navíc zavést opatření na jejich ochranu přeměřená rizikům.
Organizace, jejich vedoucí, odpovědní pracovníci a pověřenci musejí mít vlastní schopnost vyhodnocování, musí se umět orientovat a též reagovat na žádosti subjektů údajů,
na bezpečnostní incidenty, na požadavky dozorového úřadu.

Lektor klade důraz jednak na demystifikaci falešných výkladů a planého strašení osobními údaji, jednak provází výklad celé právní úpravy příklady z praxe
a přehledem typických chyb a nedostatků, které při nakládání s osobními údaji v organizacích bývají nejčastější.

Seminář pro manažery ochrany osobních údajů, pověřence i referenty agend.
Nařízení se vztahuje na všechny správce a zpracovatele osobních údajů, tedy všechny orgány veřejné správy, zřizované organizace, ovládané obchodní společnosti,
školy, výzkumné instituce a další.OSNOVA:

1. Právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU, co je Obecné nařízení – GDPR, Zákon o zpracování osobních údajů, odchylky a upřesnění Nařízení. Vady implementace v ČR.
2. Hlavní principy a cíl: kroky správce pro zajištění souladu nejen na papíře.
3. Časté chyby – rozsah zpracování, vztahy se zpracovateli a servisem, evidence účelů.
4. Časté chyby – právní tituly, zejména v personální oblasti (zákonnost zpracování), smlouva, právní povinnost, veřejný či jiný oprávněný zájem, souhlas a další právní tituly,
zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
5. Časté chyby – práva subjektů údajů (informace pro subjekty údajů ve formulářích a na webu, žádosti o změny, výmaz, omezení zpracování, export dat, námitka).
6. Časté chyby – omezení účelem, minimalizace, přesnost. Kamerové systémy, biometrické vstupní a docházkové systémy.
7. Časté chyby – bezpečnost, incidenty.
8. Časté chyby – vynechání pověřence při rozhodnutí, posouzení vlivu (DPIA).
9. Další chyby při typických situacích (poskytování informací, sledování na pracovišti, použití rodných čísel, bezúhonnost, občanské a další průkazy, kopie dokumentů).
10. Dotazy a diskuse.

Praktické situace
• poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy,
zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy),
• nakládání s údaji v epidemii (o očkování, testování atd.)
• pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem,
sledování e-mailové komunikace zaměstnanců),
• osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení,
• zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet. Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře