NOVINKY LEGISLATIVY A JEJICH VLIV NA SPRÁVU DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

LEKTOR: Ing. Stanislav Fiala
Od roku 1998 se věnuje metodice spisové služby, problematice dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, lektorské i publikační činnosti.
Je členem několika národních profesních a odborných organizací, zabývajících se správou dokumentů.
Interní audity kvality podle skupiny norem ISO 9000,20000,27000. Spoluautor ČSN ISO 15489, ISO 30300.TERMÍN: videozáznam z 3. května 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:

• dokument a jeho formy,
• specifika dokumentů v digitální podobě,
• elektronický systém spisové služby (eSSL),
• atestace a její dopady na původce,
• příjem dokumentů v digitální podobě,
• vyhotovování dokumentů v digitální podobě,
• podepisování dokumentů v digitální podobě,
• příprava digitálních dokumentů pro uložení do spisovny
• ukládání dokumentů v digitální podobě,
• pravidla elektronického skartačního řízení,
• trvalé ukládání dokumentů v digitální podobě,
• ochrana před možným zneužitím dokumentů v digitální podobě,
• problematika autenticity dokumentů v digitální podobě,
• zveřejnění dokumentu v digitální podobě,
• řešení otázky věrohodnosti původu a obsahu,
• autorizovaná konverze dokumentu, převedení dokumentu z podoby analogové do podoby digitální a změna datového formátu,
• proces zveřejnění a zpřístupňování dokumentu v digitální podobě,
• časté chyby při správě dokumentů v digitální podobě,
• dotazy a diskuse.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 4. června 2022 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře