FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

LEKTOR: Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.
V současnosti lektorka pracuje na Ministerstvu financí, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu.
Má zkušenosti s výkonem interního auditu ve veřejné správě.
Věnuje se vědeckovýzkumné činnosti v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému, kterou rozvíjí i v rámci publikační činnosti.
Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v oblasti finančního řízení, vnitřního řídicího a kontrolního systému, finančního práva a rozpočetnictví.TERMÍN: videozáznam z 5. května 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:

1) Legislativní úprava a hlavní cíle finanční kontroly
2) Jak nastavit řízení rizik v orgánech veřejné správy
3) Schvalovací postupy řídicí kontroly

- jak nastavit odpovědnost a proces schvalování
- na co si dát pozor při výkonu řídicí kontroly
4) Plánování a výkon veřejnosprávní kontroly
- na co se zaměřit při výkonu kontroly
- jak dosáhnout kvalitních výstupů
5) Plánování a výkon interního auditu
- jak přistupovat k plánování interního auditu
- jak dosáhnout kvalitních výstupů
6) Dotazy, diskuse, příklady z praxeVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře