AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: Ing. Miroslava Pýchová

Kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, mj. 17 let v kontrolním odboru ústředního orgánu.
V letech 2014 až 2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů,
mj. novel rozpočtových pravidel.TERMÍN: 7. června 2022     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)URČENO:

pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy, kontrolorům a příjemcům dotací z veřejných rozpočtů.


PŘÍNOS:

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.OBSAH:


- pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
- úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech v zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.
- změny u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 a od 1. 1. 2022 - pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od června 2020
- oblasti státní dotační politiky v roce 2022
- strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi do roku 2030
- obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně,
kdy se odvod neuloží aj. - pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji, žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci
- orgány, které mohou kontrolovat dotace - přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných
- jak napsat žádost o prominutí odvodu - jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly - oznamování trestných činů při poskytnutí a použití dotací
- dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 7 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 9. června 2022 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 9. června 2022 do 31. září 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře