PRÁVNÍ TERMINOLOGIE A PRÁVNÍ ARGUMENTACE

LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy;
prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokátTERMÍN: videozáznam z 31. května 2022    


DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyODBORNÝ PROGRAM:


1. Právní pojmy a právní jazyk.
2. Náležitosti právní terminologie.
3. Postupy pro porozumění právním výrazům.
4. Interpretace právních výrazů a jejich řešení.
5. Funkce a subjekty interpretace.
6. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
7. Metodologie interpretace práva.
8. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
9. Nadstandardní interpretační metody.
10. Nejčastější chyby v používání a interpretaci právních výrazů.
11. Důsledky nesprávného použití právních výrazů a jejich nesprávné interpretace.
12. Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře,
který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 2. července 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře