PRÁVNÍ TERMINOLOGIE A PRÁVNÍ ARGUMENTACE

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

vedoucí katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy;
prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokátTERMÍN: 31. května 2022     9.00 – 14.00


MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1. Právní pojmy a právní jazyk.
2. Náležitosti právní terminologie.
3. Postupy pro porozumění právním výrazům.
4. Interpretace právních výrazů a jejich řešení.
5. Funkce a subjekty interpretace.
6. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
7. Metodologie interpretace práva.
8. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
9. Nadstandardní interpretační metody.
10. Nejčastější chyby v používání a interpretaci právních výrazů.
11. Důsledky nesprávného použití právních výrazů a jejich nesprávné interpretace.
12. Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 690 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 2. června 2022 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 2. června 2022 do 2. července 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře