NEZÁKONNOST VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek
Odbor správní Ministerstva vnitra;
zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů;
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichTERMÍN: videozáznam z 12. dubna 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1. Nezákonnost – definice pojmu, druhy právních vad a jejich následky v řízení, postupy vedoucí k odstranění právní vady
2. Oprava zřejmé nesprávnosti v psaní nebo počtech
3. Nicotnost rozhodnutí – postup při prohlášení nicotnosti rozhodnutí
4. Odvolací řízení – postup správního orgánu I. stupně, posouzení odvolání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí a doplnění spisu, rozhodování o odvolání, rozklad
5. Přezkumné řízení – co může být předmětem přezkumného řízení, postup v přezkumném řízení včetně lhůt pro jeho zahájení, rozhodnutí v přezkumném řízení
6. Obnova řízení – lhůty a podmínky pro obnovu řízení, příslušnost správních orgánů
7. Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu, soudní přezkum správního rozhodnutí
8. Stížnost – přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9. Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 13. května 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře