JAK POSTUPOVAT PŘI KONTROLE U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: Ing. Miroslava Pýchová

Kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, mj. 17 let v kontrolním odboru ústředního orgánu.
V letech 2014 až 2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů,
mj. novel rozpočtových pravidel.TERMÍN: 22. září 2022     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)URČENO:

pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a kontrolujícím, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací.
Zúčastnit se mohou také příjemci dotací.PŘÍNOS:

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při kontrole dotací u příjemců.OBSAH:


1) Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu
2) Vyžádané dokumenty ke kontrole
3) Způsoby účtování příjemců dotací
4) Co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti,
obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů
5) Příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací
6) Porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky
7) Příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole
8) Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 790 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 23. září 2022 e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 23. září 2022 do 31. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře