ZVLÁŠTNOSTI POSTUPŮ V ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU A VYBRANÉ PŘÍKLADY Z PRAXE

LEKTOR: Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.
absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a v roce 2021 mezinárodně uznávaný kurs „Právo informačních a komunikačních technologií“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V letech 2011 až 2019 působil na Ministerstvu vnitra. Od 1. 1. 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Specializuje se na přestupkové právo a na toto téma publikuje v časopisech Správní právo a Veřejná správa.
Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha, autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a rovněž spoluautorem Vádeméka ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům, skript Základy správního trestání anebo Praktického komentáře ke stavebnímu zákonu (zákonu č. 183/2006 Sb.).TERMÍN: videozáznam z 18. října 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinCÍL:


Cílem semináře je představit základní principy řízení o přestupku, seznámit účastníky semináře s procesní částí přestupkového zákona, jeho aplikací
a upozornit na nejčastější chyby, jichž se "přestupkáři" v praxi dopouštějí.
Pozornost je věnována především vztahu přestupkového zákona ke správnímu řádu, zvláštnostem řízení o přestupku, kdy se správní řád nepoužije,
anebo kdy se použije jenom v části.
Na vybraných příkladech z praxe si účastníci semináře budou moci ověřit svoje znalosti a pokusit se případy řešit přímo s lektorem.OSNOVA:


1) Řízení o přestupku dle zákona o odpovědnosti za přestupky
- představení procesní části přestupkového zákona
- správní orgán, účastníci řízení a osoby na řízení zúčastněné
- postup před zahájením řízení
- řízení před správním orgánem prvního stupně
- řízení před odvolacím orgánem
- mimořádné opravné prostředky
- upozornění na nejčastější chyby

2) Subsidiarita správního řádu v řízení o přestupku

- vysvětlení (ne)použitelnosti správního řádu - společné řízení, řízení o žádosti, protokolace, podání vysvětlení, zajišťování věcí aj.

3) Praktická aplikace na konkrétních případech a upozornění na judikaturu - řízená diskuse k vybraným případům

4) ZávěrVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 3 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!Zakoupit videozáznam