NOVINKY LEGISLATIVY, POVINNÉ ATESTACE A JEJICH VLIV NA ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY SPISOVÝCH SLUŽEB

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: Ing. Stanislav Fiala

Od roku 1998 se věnuje metodice spisové služby, problematice dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, lektorské i publikační činnosti.
Je členem několika národních profesních a odborných organizací, zabývajících se správou dokumentů.
Interní audity kvality podle skupiny norem ISO 9000,20000,27000. Spoluautor ČSN ISO 15489, ISO 30300.


TERMÍN: 20. října 2022     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1) Význam elektronických systémů spisových služeb (eSSL)

2) Novinky zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, povinnost atestací eSSL


3) Důsledky novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby na původce

- příjem,
- evidence,
- rozdělování, oběh,
- vyřizování,
- vyhotovování a podepisování,
- odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení

4) Úpravy Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a dopady na dodavatele i původce
- PŘÍJEM A EVIDENCE DOKUMENTŮ
- SPISOVÝ PLÁN A ORGANIZACE SPISŮ
- ODKAZOVÁNÍ MEZI ENTITAMI
- VYHLEDÁNÍ, VÝBĚR, ZNÁZORNĚNÍ A ZTVÁRNĚNÍ
- UKLÁDÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ
- SPRÁVCOVSKÉ FUNKCE
- PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SPRAVUJÍCÍCH DOKUMENTY
- METADATA

5) Údržba a rozvoj stávající eSSL, nebo plánovat změnu eSSL
- Důvody, důsledky, rizika
- Doporučení, možnosti, chyby
- Funkční a nefunkční požadavky na novou eSSL
- Exit strategie a migrace dat

6) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 790 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 21. října 2022 e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 21. října 2022 do 21. listopadu 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!
Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře