LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY A LEGISLATIVNÍ PROCES (2022)

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády


TERMÍN: videozáznam z 1. listopadu 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1. Legislativa a legislativní proces obecně
2. Legislativní pravidla vlády
3. Právní předpisy, jejich druhy a podmínky přijetí
4. Prováděcí právní předpisy a zákonné zmocnění
5. Platnost a účinnost právních předpisů, retroaktivita
6. Implementace práva Evropské unie
7. Mezinárodní právo, jeho postavení a vliv na právní řád
8. Věcný záměr zákona
9. Zákon, ústavní zákon a zákonné opatření Senátu
10. Nařízení vlády a vyhláška
11. Zákonodárná iniciativa a vyjádření vlády k nevládním návrhům zákonů
12. Meziresortní připomínkové řízení, výjimky
13. Projednání v legislativních orgánech vlády
14. Projednávání legislativních materiálů vládou
15. Projednávání návrhů zákonů Parlamentem
16. Mimořádné stavy a legislativní proces ve zvláštních případech
17. Členění právních předpisů, nadpisy a úvodní věty
18. Terminologie a normativní povaha, používání číslovek
19. Definice pojmu a legislativní zkratka
20. Obdobné“ a „přiměřené“ používání ustanovení právních předpisů
21. Výčty v právním předpise, varianty
22. Odkazy a poznámky pod čarou, citace v právních předpisech
23. Úvodní a závěrečná ustanovení
24. Ustanovení o správním trestání
25. Zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení
26. Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti
27. Novely právních předpisů, nepřímé novely
28. Dotazy, diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 2. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 312 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam