VADY ROZHODNUTÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU - jak na to?

LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek
Ministerstvo vnitra;
zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů;
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


TERMÍN: videozáznam z 3. listopadu 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1. Vady a nezákonnost – jak vadám předcházet, druhy vad rozhodnutí a jejich právní následky, nejčastější vady rozhodnutí
2. Oprava zřejmé nesprávnosti v psaní nebo počtech
3. Nicotnost rozhodnutí – jak prohlásit nicotnost rozhodnutí
4. Odvolací řízení – postup správního orgánu I. stupně, rozhodování o odvolání, rozklad
5. Přezkumné řízení – co může být předmětem přezkumného řízení, postup v přezkumném řízení včetně lhůt pro jeho zahájení, rozhodnutí v přezkumném řízení
6. Obnova řízení – lhůty a podmínky pro obnovu řízení, příslušnost správních orgánů
7. Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu, soudní přezkum správního rozhodnutí
8. Stížnost – přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 4. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam