VADY ROZHODNUTÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU - jak na to?

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek

Ministerstvo vnitra; zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů;
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


TERMÍN: 3. listopadu 2022     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1. Vady a nezákonnost – jak vadám předcházet, druhy vad rozhodnutí a jejich právní následky, nejčastější vady rozhodnutí
2. Oprava zřejmé nesprávnosti v psaní nebo počtech
3. Nicotnost rozhodnutí – jak prohlásit nicotnost rozhodnutí
4. Odvolací řízení – postup správního orgánu I. stupně, rozhodování o odvolání, rozklad
5. Přezkumné řízení – co může být předmětem přezkumného řízení, postup v přezkumném řízení včetně lhůt pro jeho zahájení, rozhodnutí v přezkumném řízení
6. Obnova řízení – lhůty a podmínky pro obnovu řízení, příslušnost správních orgánů
7. Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu, soudní přezkum správního rozhodnutí
8. Stížnost – přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 790 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 4. listopadu 2022 e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 4. listopadu 2022 do 4. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!


Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře