ZÁKON O REGISTRU SMLUV V NOVÝCH SOUVISLOSTECH

LEKTOR: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
O. Kužílek je specialistou na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě.
Je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím.
Podílel se na přípravě zákona o registru smluv, na Metodice Ministerstva vnitra k zákonu o registru smluv, pravidelně přednáší problematiku registru smluv, práva na informace, ochrany osobních údajů.
Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Podílel se na implementaci zák. o registru smluv včetně vlastní databáze smluv a jejich automatizovaného exportu do registru smluv a na web na úřadu Městské části Praha 6.


TERMÍN: videozáznam z 8. listopadu 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodin


Seminář je určen pro široký okruh povinných subjektů - stát, města, obce, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, základní, mateřské a umělecké školy, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Zákon má charakter zvláštního předpisu a doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak i řadu předpisů upravujících zveřejnění smluv, včetně zákona o veřejných zakázkách.
Zákon podpůrně využívá aparát chráněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S právní úpravou a jejím praktickým naplňováním v podmínkách jednotlivých organizací je třeba se důkladně seznámit, porozumět jí, poznat a správně aplikovat výjimky z uveřejnění. Nejdůležitější je eliminovat zásadní rizika, která vyplývají z chybného zveřejnění smlouvy.CÍL A PŘÍNOS SEMINÁŘE:


Cílem semináře je zcela praktický návod, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv a jak se vyhnout nejčastějším chybám.
Do aplikace zákona o registru smluv zasáhla novelizace účinná od roku 2020. MV vydalo nové verze Metodiky – k nápravě chyb při zveřejnění a k tzv. „dočasné amnestii formátu pdf“. Seminář vedle těchto aktuálních otázek objasní například, jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy, jak aplikovat výjimky z uveřejnění, jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného plnění, kumulace jejího předmětu nebo rámcové smlouvy.
Dále se zaměřuje na ochranu osobních údajů, obchodního tajemství nebo interních bezpečnostních informací.OSNOVA:


1. Cíl zákona a jeho fungování v kostce
2. Sankce a rizika (následky neplatnosti)
3. Co ve smlouvě nesmí / nemusí být (Výjimky ze zveřejnění informací o smlouvách nebo v nich, ochrana údajů – anonymizace)
4. Co ve smlouvě MUSÍ být
5. Opravy
6. Typy a varianty smluv (textový obsah, formát, změny smluv, dodatky, kumulace)
7. Vyňaté typy smluv – které v registru být NEMUSEJÍ a dále podle rozsahu diskuse
8. Kdo zveřejňuje – povinné subjekty
9. Jak se smlouvy uveřejňují
10. Vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů
11. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 9. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam