VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE SVĚTLE AKTUÁLNÍHO DĚNÍ

LEKTOR: Mgr. Vladimír Studnička
Vedoucí metodického oddělení Odboru práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj.
Dlouholetý vedoucí pracovník Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), které je zprostředkujícím subjektem pro operační fondy EU.
Má bohaté zkušenosti s právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek z předvstupních fondů, stejně tak s národními úpravami počínaje z. č. 199/1994, přes zákon 40/2004 Sb., 137/2006 Sb. i s novou právní úpravou, zákonem č. 134/2016. Sb.


TERMÍN: videozáznam z 15. listopadu 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5,5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


Součástí obsahu semináře bude výklad doporučení a stanovisek MMR:

- k růstu cen (inflační doložky)
- situaci na Ukrajině
- sankčním mechanismům


1) Jak používat zákon o zadávání veřejných zakázek
2) Určení druhu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty
3) Nové zásady zodpovědného zadávání
4) Volba správného zadávacího postupu, výhody /nevýhody jednotlivých druhů zadávacích řízení
5) Kvalifikace účastníků zadávacího řízení
6) Hodnocení nabídek
7) Podmínky pro uzavření smlouvy
8) Změny závazku/smlouvy, vyhrazené změny (včetně inflačních doložek)
9) Aktuality
10) Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 16. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam