PRÁVNÍ ARGUMENTACE (včetně modelových příkladů)

LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokát


TERMÍN: videozáznam z 29. listopadu 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1. Pojem a význam argumentace v oblasti práva.
2. Obecné požadavky na argumentaci. Arg. ad rem contra ad hominem. Arg. ex autoritate. Arg. ad baculum.
3. Argumentace při tvorbě práva a při aplikaci práva. Interpretace jako spojovací most? Mezery v zákoně a mezery v právu a jejich odstraňování.
4. Odlišení skutkových otázek (dokazování) a právních otázek (interpretační postupy).
5. Využití analýzy, syntézy, abstrakce, indukce a dedukce v právní argumentaci.
6. Předmět, funkce a subjekty interpretace.
7. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
8. Metodologie interpretace práva.
9. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
10. Nadstandardní interpretační metody výklad historický, teleologický a komparativní). Argumentace právními principy.
11. Modelové příklady, zejména z oblasti ústavního práva a jeho prostupování právním řádem.
12. Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 30. prosince 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam