NOVINKY LEGISLATIVY, POVINNÉ ATESTACE A JEJICH VLIV NA ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY SPISOVÝCH SLUŽEB

LEKTOR: Ing. Stanislav Fiala
Od roku 1998 se věnuje metodice spisové služby, problematice dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů,
lektorské i publikační činnosti. Je členem několika národních profesních a odborných organizací, zabývajících se správou dokumentů.
Interní audity kvality podle skupiny norem ISO 9000,20000,27000. Spoluautor ČSN ISO 15489, ISO 30300.


TERMÍN: 27. dubna 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


• Význam elektronických systémů spisových služeb (eSSL)

• Novinky zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, povinnost atestací eSSL

• Důsledky novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, na původce
o příjem,
o evidence,
o rozdělování, oběh,
o vyřizování,
o vyhotovování a podepisování,
o odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení

• Úpravy Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a dopady na dodavatele i původce

o PŘÍJEM A EVIDENCE DOKUMENTŮ
o SPISOVÝ PLÁN A ORGANIZACE SPISŮ
o ODKAZOVÁNÍ MEZI ENTITAMI
o VYHLEDÁNÍ, VÝBĚR, ZNÁZORNĚNÍ A ZTVÁRNĚNÍ
o UKLÁDÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ
o SPRÁVCOVSKÉ FUNKCE
o PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SPRAVUJÍCÍCH DOKUMENTY
o METADATA

• Údržba a rozvoj stávající eSSL, nebo plánovat změnu eSSL

o Důvody, důsledky, rizika
o Doporučení, možnosti, chyby
o Funkční a nefunkční požadavky na novou eSSL
o Exit strategie a migrace dat

• Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 890 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon
či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 485 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 28. dubna e-mailem odkaz k jeho přehrání.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 28. dubna 2023 do 28. května 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 283 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam