ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ PO NOVELE ÚČINNÉ OD 1.1 2023

LEKTOR: JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR
místopředseda Legislativní rady vlády
ministr spravedlnosti v období 2018-2019


TERMÍN: 21. února 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


• Zákon o státní službě, jeho účel a legislativní vývoj
• Novela zákona o státní službě obsažená v zákoně č. 384/2022 Sb., účinná od 1. ledna 2023
• Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce
• Působnost zákona o státní službě
• Hlavní instituty zákona o státní službě, zejména:
o Obory služby
o Služební předpisy
o Služební orgány
o Představení
o Náměstci členů vlády a zastupování člena vlády
o Výběrová řízení
o Úřednická zkouška
o Změny služebního poměru
o Skončení služebního poměru
o Práva státních zaměstnanců
o Příkazy k výkonu služby
o Kárná odpovědnost a výjimky z ní
o Služební hodnocení
o Odměňování státních zaměstnanců
o Řízení ve věcech služby
o Použití pracovního poměru na služebním místě
• Další aktuální otázky aplikace zákona o státní službě včetně relevantní judikatury
• Dotazy a diskuze (průběžně)


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 890 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon
či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 485 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář