LEGISLATIVA A LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády


TERMÍN: 28. března 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1) Legislativa a legislativní proces obecně
2) Legislativní pravidla vlády
3) Právní předpisy, jejich druhy a podmínky přijetí
4) Prováděcí právní předpisy a zákonné zmocnění
5) Platnost a účinnost právních předpisů, retroaktivita
6) Vliv práva Evropské unie na legislativu, implementace
7) Mezinárodní právo, jeho postavení a vliv na legislativu
8) Věcný záměr zákona
9) Zákon, ústavní zákon a zákonné opatření Senátu
10) Nařízení vlády a vyhláška
11) Zákonodárná iniciativa a stanovisko vlády k nevládním návrhům zákonů
12) Meziresortní připomínkové řízení, výjimky
13) Projednání v legislativních orgánech vlády a vládou
14) Projednávání návrhů zákonů Parlamentem
15) Mimořádné stavy a zvláštnosti legislativního procesu během nich
16) Členění právních předpisů, nadpisy a úvodní věty
17) Terminologie a normativní povaha, používání číslovek
18) Definice pojmu a legislativní zkratka
19) „Obdobné“ a „přiměřené“ používání ustanovení právních předpisů
20) Výčty v právním předpise, varianty
21) Odkazy, poznámky pod čarou a citace v právních předpisech
22) Úvodní a závěrečná ustanovení
23) Ustanovení o správním trestání
24) Zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení
25) Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti
26) Novely právních předpisů, nepřímé novely
27) Typické legislativní chyby a jejich řešení
28) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 990 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon
či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 571 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 29. března 2023 e-mailem odkaz k jeho přehrání.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 29. března 2023 do 29. dubna 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 362 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam