NOVÝ ZÁKON O JEDNOTNÉM ENVIROMENTÁLNÍM STANOVISKU (JES) včetně výkladu o souvisejících změnách legislativy na úseku ochrany životního prostředí

LEKTOR: JUDr. Libor Dvořák
ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí;
člen rozkladové komise na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost;
Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK;
Publikoval velké množství odborných článků;
autor publikace „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem“ a spoluautorem publikace
„Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí“;
Na téma environmentální legislativy EU a její implementace do národní legislativy přednáší také v zahraničí.


TERMÍN: 4. dubna 2023     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)V Poslanecké sněmovně je aktuálně projednáván návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku
a související návrh tzv. změnového zákona (sněmovní tisky č. 328 a 329).
Jednotné environmentální stanovisko (JES) představuje procesní integraci na úseku ochrany životního prostředí
– toto stanovisko nahradí správní úkony vydávané doposud na tomto úseku samostatně (většinou v podobě závazného stanoviska).CÍLEM
semináře bude seznámit účastníky s důvody přípravy návrhu zákona o JES a zejména s jeho obsahem.
Pozornost bude věnována také souvisejícím změnám na úseku ochrany životního prostředí (se zvláštním zaměřením na oblast posuzování vlivů na životní prostředí,
a to i v kontextu posledních změn zákonné úpravy) a také navazujícím ustanovením v souběžně projednávané novele stavebního zákona
a vzájemným vazbám mezi těmito právními předpisy.ODBORNÝ PROGRAM:


1) Okolnosti vzniku návrhu zákona o JES a změnového zákona

2) Aktuální stav legislativního procesu

3) Návrh zákona o JES

- předmět JES, základní pojmy, nahrazované správní úkony
- žádost o JES a její náležitosti
- lhůty pro vydání JES, fikce
- JES a jeho obsahové náležitosti, zveřejnění
- platnost JES a jeho změna
- výkon státní správy (orgán JES)
- účinnost

4) Změny navrhované v předpisech na úseku ochrany životního prostředí
-zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) – vztah k JES, základní pojmy (zejména navazující řízení), zjišťovací řízení, dokumentace, posudek,
veřejné projednání, stanovisko EIA
- zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, vodní zákon apod.

5) Novela stavebního zákona
- souvislosti s JES (fikce, přestupky)

6) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 890 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon
či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 485 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 4 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 5. dubna 2023 e-mailem odkaz k jeho přehrání.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 5. dubna 2023 do 5. května 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 283 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam