JAK NA REGISTR SMLUV – PRAKTICKÝ VÝKLAD

LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník.
Informační a komunikační technologie.
Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


TERMÍN: 13. dubna 2023     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL SEMINÁŘE:

Registr smluv je nástrojem, se kterým musí umět zacházet většina veřejnoprávních subjektů.
Seminář slouží jak k získání, tak prohloubení znalostí v oblasti základní i pokročilé terminologie a jednotlivých scénářů,
které mohou v rámci práce s registrem smluv nastat.
Důležité bude také probrat aspekty ochrany osobních údajů, kontroly a možnosti nápravy nesprávně uveřejněných smluv.
Na základě příkladů z praxe bude zopakována teorie a krok za krokem projdeme správné uveřejnění smlouvy;
seminář je tedy vhodný i pro ty, kdo s problematikou teprve začínají.OSNOVA:


1) Úvod
- představení problematiky a východisek pro její existenci
2) Terminologie
- registr smluv, smlouva, hodnota, metadata, formát, povinné subjekty, neplatnost, účinnost, zveřejnění
3) Smlouvy, metadata a formáty
- detailně o nejdůležitějších aspektech zveřejnění
4) Výjimky z uveřejnění
- informační zákon, osobní údaje, obchodní tajemství, výjimky vyplývající přímo ze zákona o registru smluv
5) Důležité náležitosti správného uveřejnění prakticky a podrobně
- příprava smlouvy ke zveřejnění, práce s formulářem, uveřejnění smluv a dodatků krok za krokem
6) Životní cyklus registru smluv
- náprava chybně uveřejněných smluv, neplatnost a účinnost smluv, oprava drobných i zásadních chyb
7) Kontrola uveřejněných smluv
- vnitřní a vnější kontrola
8) Právní úprava, metodiky, judikatura
9) Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 890 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon
či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 485 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 8 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 14. dubna 2023 e-mailem odkaz k jeho přehrání.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 14. dubna 2023 do 14. května 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 283 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam