ODPISOVÁNÍ, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU

LEKTOR: RNDr. Ivan BRYCHTA
Daňový poradce od roku 1995, má více jak pětadvacetiletou praxi v daňovém, účetním
a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností.
Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví,
je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví
přispívá do různých odborných periodik.


TERMÍN: 18. května 2023     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍLEM
semináře je komplexní rozbor problematiky odpisování, oprav
a technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví,
a to se zdůrazněním aktuálních postupů v roce 2023.OSNOVA:


- vymezení odpisovaného/neodpisovaného hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí)
- vymezení technického zhodnocení majetku (daňově a účetně)
- definice oprav a údržby vč. ilustrace rozdílu od technického zhodnocení na příkladech a pohledem judikatury
- vstupní cena pro účely odpisování a její určení (rozbor účetního a daňového vymezení)
- účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán)
- daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, způsoby odpisování vč. mimořádných odpisů,
daňové odpisové skupiny a postup při zařazování a odpisování majetku, odpis technického zhodnocení prováděný nájemcem a podnájemcem)
- nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování)
- opravy a technické zhodnocení z pohledu zákona o DPH a možnosti nárokovat odpočet DPH na vstupu
- a další
- dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 790 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon
či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 399 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam