KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

Seminář zrušen!


LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník. Informační a komunikační technologie.
Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


TERMÍN: 17. října 2023     9.00–14.30MÍSTO: ON-LINE seminář


ODBORNÝ PROGRAM:A/ Základy kybernetické bezpečnosti

1. Předpoklady pro vznik agendy, vývoj právní úpravy
2. Základní pojmy, principy a pravidla
3. Zákon o kybernetické bezpečnosti
- předmět právní úpravy
- povinné subjekty
- systém zajištění kybernetické bezpečnosti
- postavení a kompetence NÚKIB
- kontrola a přestupky
4. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
5. Bezpečnostní pravidla
6. Kybernetická a informační bezpečnost ve světě


B/ Základy kyberkriminality

1. Historie, současnost a vývoj kybernetické kriminality
2. Základní pojmy
3. Některé trestné činy v oblasti kybernetické kriminality
- ICT zařízení jako nástroje pro páchání trestné činnosti
- ryze počítačové trestné činy
- ostatní trestné činy
4. Ochrana osobních údajů a neoprávněné nakládání s nimi
5. Ochrana duševního vlastnictví a porušování autorských práv
6. Pachatelé trestné činnosti a odhalování a dokazování v oblasti
kybernetické kriminality


C/ Dotazy a diskuseŽivé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Na seminář se nelze přihlásit, protože byl zrušen.