Obchodní podmínky

Informace pro účastníky seminářů


Přihlašování na semináře

Na seminář se můžete přihlásit vyplněním závazné přihlášky na těchto webových stránkách.
Po obdržení vaší přihlášky vám zašleme její potvrzení e-mailem.
Datum úhrady: Platba až na základě námi vystavené faktury po uskutečnění semináře! Přihláška na seminář je závaznou objednávkou. Bezplatně je možné přihlášku na seminář zrušit pouze písemně do tří dnů před konáním semináře. V případě pozdějšího zrušení přihlášky nebo pokud se přihlášený účastník semináře nezúčastní, je objednavatel povinen uhradit plnou výši účastnického poplatku. Objednavatel může kdykoli na seminář přihlásit náhradního účastníka.


Další informace k organizaci semináře

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu. Čas ukončení semináře je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během semináře. Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena. O všech případných změnách jsou účastníci včas informováni e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel může z důvodu naplnění kapacity kurzu od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve.


Videozáznam semináře

Výklad je rozdělen do několika videí podle jednotlivých oblastí probírané problematiky. Na základě své objednávky videozáznamu obdržíte po uskutečnění semináře e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet. Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu! V období 1 měsíce od uskutečnění semináře můžete posílat lektorovi dotazy e-mailem na adresu:
agentura@aktualniparagrafy.cz

Zakoupením videozáznamu semináře získává objednavatel licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Pořadatel semináře si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoli mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoli náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.