Informace k videoseminářům

Jak probíhají naše videosemináře


Výklad je rozdělen do několika videí podle jednotlivých oblastí probírané problematiky. Na základě své objednávky videozáznamu obdržíte po uskutečnění semináře e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet. Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Po zhlédnutí videozáznamu vám na základě vaší žádosti pošleme osvědčení o absolvování semináře. Podmínkou je zaslání Vašeho stručného vyjádření ke zhlédnutému videu e-mailem na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.

Na videozáznam semináře se vztahuje sleva 20 % ze základní ceny. Při zakoupení videozáznamu pro 3 účastníky má čtvrtá osoba nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupením videozáznamu semináře objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Pořadatel semináře si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoli mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoli náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.