Informace k videoseminářům

Jak probíhají naše videosemináře


Výklad je rozdělen do několika videí podle jednotlivých oblastí probírané problematiky. Na základě své objednávky videozáznamu obdržíte po uskutečnění semináře e-mailem odkaz k jeho přehrání. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet. Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!
V období 1 měsíce od uskutečnění semináře můžete posílat lektorovi dotazy e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz

Zakoupením videozáznamu semináře objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Pořadatel semináře si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoli mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoli náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.