Přihlašování na semináře


Objednávka videozáznamu semináře


Název semináře:  

Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH a činí 1 887 Kč.


Jména přihlašovaných účastníkůPřidat další řádek

Adresa objednavatele
Kontakt na objednavatele


Datum úhrady: Platba až na základě námi vystavené faktury po uskutečnění semináře!