Přihlašování na semináře


Objednávka videozáznamu semináře


Název semináře:  

Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!


Jména přihlašovaných účastníkůPřidat další řádek

Adresa objednavatele
Kontakt na objednavatele


Datum úhrady: Platba až na základě námi vystavené faktury po uskutečnění semináře!