PRÁVNÍ ARGUMENTACE (včetně modelových příkladů)

LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení a katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy;
prorektor pro akademické kvalifikace Univerzity Karlovy;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokátTERMÍN: videozáznam z 8. října 2020


DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodiny


ODBORNÝ PROGRAM:


1. Pojem a význam argumentace v oblasti práva.
2. Obecné požadavky na argumentaci. Arg. ad rem contra ad hominem. Arg. ex autoritate. Arg. ad baculum.
3. Argumentace při tvorbě práva a při aplikaci práva. Interpretace jako spojovací most? Mezery v právu a jejich odstraňování.
4. Odlišení skutkových otázek (dokazování) a právních otázek (interpretační postupy).
5. Využití analýzy, syntézy, abstrakce, indukce a dedukce v právní argumentaci.
6. Předmět, funkce a subjekty interpretace.
7. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
8. Metodologie interpretace práva.
9. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
10. Nadstandardní interpretační metody. Argumentace právními principy.
11. Modelové příklady, zejména z oblasti ústavního práva a jeho prostupování právním řádem.
12. Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání své přihlášky obdržíte e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 1. července 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře